סרטים שהוצגו בסדנאות המכון

שימו לב:
הסרט השני מבוסס על משחק מילים באנגלית:
validate – להעניק חשיבות לדברים הטובים.
validate – לאשר חניה בחינם בקניון.

דרג את זה