תלונות נגד בנקים

תלונות נגד בנקים

כיצד להכפיל רווחיות בעסק

בעקבות בקשה של המכון התכנס מושב מיוחד של וועדת הכלכלה בכנסת. אם יש לך בעיה עם הבנק שלך, זה הזמן לכתוב לנו!

   

עדכון מישיבת וועדת הכלכלה של הכנסת:  

בישיבה הקודמת הוצג דו"ח מחלקת התלונות על הבנקים של המפקח על הבנקים. הדוח כלל סטטיסטיקות רבות אך לא כלל פירוט תלונות ספציפיות. לטענת המפקח, כמות התלונות יורדת במהלך השנים בזכות שיפור התנהגות הבנקים.  

הטענה אותגרה על-ידי מנכ"ל המועצה לצרכנות. כאשר נשאלה ראש מחלקת התלונות לגבי פילוג התלונות בין שכירים לבין עסקים, טענה כי "אין כמעט תלונות מעסקים בכלל."  

מתוך פרוטוקול הועדה:  

פרוטוקול  

טענה זו קוממה את מנכ"ל המכון לאבחון עסקי, מר יובל יבנקובסקי, אשר קיבל לידיו עשרות רבות של תלונות רק לרגל השמוע כי מתקיים דיון בנושא בכנסת. מר יבנקובסקי ניגש ליו"ר הוועדה – ח"כ דני דנון וביקש ממנו לזמן וועדה נוספת. 

הוועדה התכנסה ב 31 למאי. 

הנה הכותרות במעריב: 

המכון לאבחון עסקי מעריב 

המכון לאבחון עסקי נכנס בבנקים 

  

יו"ר הוועדה – ח"כ דני דנון הורה לבנק ישראל לתקן את המצב. 

חייבים להפעיל לחץ על בנק ישראל! 

אנו ממשיכים לאסוף תלונות מכל הסוגים נגד בנקים: 

נשמח לקבל כל תלונה בנושא ולהציגה בפני הכנסת לצורך שינוי חקיקה בנושא:  

נושא התלונה

שם:

תפקיד:

חברה:

מספר פקס:

מספר טלפון:

מספר נייד:

אימייל

שם הבנק והסניף או חברת האשראי:

תאור המקרה:

דרג את זה