שלום, כאן יובל…

me azrieli and greenscreen s
צוות צילום מארצות-הברית עושה כעת כתבה עלינו לערוץ טלוויזיה אמריקאי.

רציתי לבדוק איתך אם ברצונך להופיע בתוכנית. החלק הזה בכתבה יספר את הסיפור שלך כבעל עסק, וכמובן כלקוח של המכון לאבחון עסקי.

אשמח אם באפשרותך למלא את השאלון הבא כדי לבדוק אם אפשר להכניס אותך לכתבה:

  שם מלא

  חברה

  טלפון נייד

  פקס

  אימייל

  האם יש לך סיפור מעניין על הקמת העסק שלך? אם כן, פרט:

  האם יש דברים מעניינים שניתן לצלם? אם כן, פרט:

  האם היו לך שיפורים כלשהם מהייעוץ, מהספר או מהסדנאות של המכון? אם כן, פרט:

  משהו נוסף:

  תודה רבה,
  יובל