חוק נגד פרסום

חוק נגד פרסום.

הנה הלינק לחוק נגד פרסום. שימו לב לפרטים: מה מותר לפרס, למי  ומה לא.

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/6007DF68-A770-4A3C-BCC1-8236F42FD3E5/10679/2153.pdf

דרג את זה