המכון לאבחון עסקי – אקדמיה

המכון לאבחון עסקי הוא גוף בעל וותק של 12 שנים בהתמחום בתחום של פתרונות בעיות עסקים קטנים ובינוניים.

המכון לאבחון עסקי בדק אינספור שיטות בינהן השיטה הקונבנציונלית המלומדת באוניברסיטאות בעולם ובישראל, שיטות אלטרנטיביות, ושיטות מדעיות אחרות.

כל מה הוכיח את עצמו כעובד – הוכנס כחלק משיטות העבודה. מה שלא עובד – נזרק לפח

אנו מאמינים שחוקרים צריכים לקחת בחשבון כל מידע וכל אפשרות לכל הצלחה. אין להפלות על סמך אמונות תפלות כלשהן, שום פיסת יידע.

לפעמים יש אנשים שיתקפו גישה זו ויסברו שרק לימודים אקדמאים צריכים להיכלל בשיטות ייעוץ. למרות שמייסדי המכון הם בעלי תואר שני בתחום, הם לא מנסים לכפות רק את הגישה האקדמית, בעיקר לאור המגבלות הקשות שלה מול המדעים המדוייקים שהיא לא חלק מהם.

..

המכון לאבחון עסקי

יש לך שאלה? on המכון לאבחון עסקי – אקדמיה

שאל שאלה